ספרים שיופיעו בקרוב!

הזוכה בהגרלה היומית של חודש הספר:

יום רביעי 22/06 ב- מארז 4 ספרי פיצי לגיל הרך- יוסף חיים אהרן!
יום חמישי 23/06 תתקיים הגרלה על משנה ברורה א' עם משנה אחרונה ג"כ!!!
ברכותנו לזוכים המאושרים!