חודש

הספר

הגדול!

>>>

מגוון ספרי
ילדים ונוער

בהנחות ענק

מגוון ספרי
מבוגרים

בהנחות ענק

מגוון ספרי
קודש

בהנחות ענק

מגוון מתנות
ומזכרות לארועים

בהנחות ענק

הזוכה בהגרלה היומית של חודש הספר:

יום ראשון 03/07 ב- סדרת 21 בבית אחד 3 כרכים לבחירה- אורי קולפ!
יום שני 04/07 תתקיים הגרלה על מסילות בספר התניא ב"כ!!!
ברכותנו לזוכים המאושרים!