סניפים

אלעד

03-9090642

שעות פתיחה:

א’-ה’: 22:00 – 10:00
ו’: חורף: 13:00 – 10:00
קיץ: 14:00 – 10:00

נגישות:

כניסה נגישה, דלפק נגיש,
מערכת עזר לשמיעה,
מושב נגיש.

אשדוד הורקנוס

08-8644156

שעות פתיחה:

א’-ה’: 22:00 – 10:00
ו’: חורף: 13:00 – 10:00
קיץ: 14:00 – 10:00

נגישות:

כניסה נגישה, דלפק נגיש,
מערכת עזר לשמיעה,
מושב נגיש.

אשדוד יהודה הנשיא

08-8659914

שעות פתיחה:

א’-ה’: 22:00 – 10:00
ו’: חורף: 13:00 – 10:00
קיץ: 14:00 – 10:00

נגישות:

כניסה נגישה, דלפק נגיש,
מערכת עזר לשמיעה,
מושב נגיש.

בית שמש יהודה הנשיא

02-9994768

שעות פתיחה:

א’-ה’: 21:00 – 10:00
ו’: חורף: 13:00 – 10:00
קיץ: 14:00 – 10:00

נגישות:

כניסה נגישה, דלפק נגיש,
מערכת עזר לשמיעה,
מושב נגיש.

בית שמש נחל ניצנים

02-9998530

שעות פתיחה:

א’-ה’: 22:00 – 10:00
ו’: חורף: 13:00 – 10:00
קיץ: 14:00 – 10:00

נגישות:

כניסה נגישה, דלפק נגיש,
מערכת עזר לשמיעה,
מושב נגיש.

בית שמש רמה ד'

02-5314025

שעות פתיחה:

א’-ה’: 22:00 – 10:00
ו’: חורף: 13:00 – 10:00
קיץ: 14:00 – 10:00

נגישות:

כניסה נגישה, דלפק נגיש,
מערכת עזר לשמיעה,
מושב נגיש.

ביתר

02-5805074

שעות פתיחה:

א’-ה’: 22:00 – 10:00
ו’: חורף: 13:00 – 10:00
קיץ: 14:00 – 10:00

נגישות:

כניסה נגישה, דלפק נגיש,
מערכת עזר לשמיעה,
מושב נגיש.

בני ברק הרב ש"ך

03-9243488

שעות פתיחה:

א’-ה’: 22:00 – 10:00
ו’: חורף: 13:00 – 10:00
קיץ: 14:00 – 10:00

נגישות:

כניסה נגישה, דלפק נגיש,
מערכת עזר לשמיעה,
מושב נגיש.

בני ברק כהנמן

03-5781802

שעות פתיחה:

א’-ה’: 22:00 – 10:00
ו’: חורף: 13:00 – 10:00
קיץ: 14:00 – 10:00

נגישות:

כניסה נגישה, דלפק נגיש,
מערכת עזר לשמיעה,
מושב נגיש.

בני ברק נחמיה

03-5707106

שעות פתיחה:

א’-ה’: 22:00 – 10:00
ו’: חורף: 13:00 – 10:00
קיץ: 14:00 – 10:00

נגישות:

כניסה נגישה, דלפק נגיש,
מערכת עזר לשמיעה,
מושב נגיש.

בני ברק רבי עקיבא

03-6162015

שעות פתיחה:

א’-ה’: 22:00 – 10:00
ו’: חורף: 13:00 – 10:00
קיץ: 14:00 – 10:00

נגישות:

כניסה נגישה, דלפק נגיש,
מערכת עזר לשמיעה,
מושב נגיש.

בני ברק רבי עקיבא

03-5782442

שעות פתיחה:

א’-ה’: 21:00 – 10:00
ו’: חורף: 13:00 – 10:00
קיץ: 14:00 – 10:00

נגישות:

כניסה נגישה, דלפק נגיש,
מערכת עזר לשמיעה,
מושב נגיש.

בני ברק רימונים

03-5799052

שעות פתיחה:

א’-ה’: 22:00 – 10:00
ו’: חורף: 13:00 – 10:00
קיץ: 14:00 – 10:00

נגישות:

כניסה נגישה, דלפק נגיש,
מערכת עזר לשמיעה,
מושב נגיש.

חיפה

04-8679327

שעות פתיחה:

א’-ה’: 22:00 – 10:00
ו’: חורף: 13:00 – 10:00
קיץ: 14:00 – 10:00

נגישות:

כניסה נגישה, דלפק נגיש,
מערכת עזר לשמיעה,
מושב נגיש.

ירושלים בית וגן

02-6412227

שעות פתיחה:

א’-ה’: 22:00 – 10:00
ו’: חורף: 13:00 – 10:00
קיץ: 14:00 – 10:00

נגישות:

כניסה נגישה, דלפק נגיש,
מערכת עזר לשמיעה,
מושב נגיש.

ירושלים בר אילן

02-5466500

שעות פתיחה:

א’-ה’: 22:00 – 10:00
ו’: חורף: 13:00 – 10:00
קיץ: 14:00 – 10:00

נגישות:

קיים פטור מנגישות מסויימת
(לכיסא גלגלים), דלפק נגיש,
מערכת עזר לשמיעה, מושב נגיש.

ירושלים הר נוף

02-9404949

שעות פתיחה:

א’-ה’: 22:00 – 10:00
ו’: חורף: 13:00 – 10:00
קיץ: 14:00 – 10:00

נגישות:

כניסה נגישה, דלפק נגיש,
מערכת עזר לשמיעה,
מושב נגיש.

ירושלים חבקוק

02-6337040

שעות פתיחה:

א’-ה’: 21:00 – 10:00
ו’: חורף: 13:00 – 10:00
קיץ: 14:00 – 10:00

נגישות:

כניסה נגישה, דלפק נגיש,
מערכת עזר לשמיעה,
מושב נגיש.

ירושלים שמגר

02-5022581

שעות פתיחה:

א’-ה’: 22:00 – 10:00
ו’: חורף: 13:00 – 10:00
קיץ: 14:00 – 10:00

נגישות:

כניסה נגישה, דלפק נגיש,
מערכת עזר לשמיעה,
מושב נגיש.

מודיעין עילית

08-9791934

שעות פתיחה:

א’-ה’: 22:00 – 10:00
ו’: חורף: 13:00 – 10:00
קיץ: 14:00 – 10:00

נגישות:

כניסה נגישה, דלפק נגיש,
מערכת עזר לשמיעה,
מושב נגיש.

נתיבות

08-9932494

שעות פתיחה:

א’-ה’: 22:00 – 10:00
ו’: חורף: 13:00 – 10:00
קיץ: 14:00 – 10:00

נגישות:

כניסה נגישה, דלפק נגיש,
מערכת עזר לשמיעה,
מושב נגיש.

נתניה

09-7679030

שעות פתיחה:

א’-ה’: 21:00 – 10:00
ו’: חורף: 13:00 – 10:00
קיץ: 14:00 – 10:00

נגישות:

כניסה נגישה, דלפק נגיש,
מערכת עזר לשמיעה,
מושב נגיש.

פתח תקווה

03-6099783

שעות פתיחה:

א’-ה’: 22:00 – 10:00
ו’: חורף: 13:00 – 10:00
קיץ: 14:00 – 10:00

נגישות:

קיים פטור מנגישות מסויימת
(לכיסא גלגלים), דלפק נגיש,
מערכת עזר לשמיעה, מושב נגיש.

קריית ספר

08-9741145

שעות פתיחה:

א’-ה’: 14:00 – 10:30
22:30 – 18:00
ו’: חורף: 13:00 – 10:00
קיץ: 14:00 – 10:00

נגישות:

קיים פטור מנגישות מסויימת
(לכיסא גלגלים), דלפק נגיש,
מערכת עזר לשמיעה, מושב נגיש.