לתשלום

ולצפייה בסל הקניות

חק לישראל

לא כולנו יושבים בכולל כל היום. למרות שאנו שואפים ונכספים לכך, מחלקנו נבצר תענוג זה. הצורך בפרנסה דוחק בנו, וזה דוחק את חלקנו מחוץ לספסל בית המדרש היישר לעולם הפרנסה. אך כיהודים מאמינים המשתדלים ללכת בדרך התורה ולדבוק בה בכל מאוד. חל עלינו חובת לימוד התורה בכל יום גם כאשר אנו עסוקים עד מאוד ביגיעת כפינו. וכפי שנפסק להלכה בהלכות תלמוד תורה שעל כל יהודי לקבוע עיתים לתורה ולשלש את לימודו שליש במקרא, שליש במשנה, ושליש בתלמוד. לאור כך תיקן האר"י הקדוש את סדר 'חק לישראל' שבו ערך האר"י סדר לימוד לכל יום ויום. הכולל פסוקי תורה נביאים וכתובים, לימוד פרק משנה, קטע גמרא, וקטע מספר קבלה. הסידור הקדוש הזה נועד לתת מענה לבעלי בתים יראי שמיים שלא רוצים לוותר על חובת לימוד התורה החל עליהם.

סינון לפי מחיר
57737
שינוי גודל גופנים

שווה להיות מעודכנים ולקבל למייל עדכונים על מבצעים והנחות