חק לישראל

סינון

סינון לפי...

קטגוריה

מלאי

מצב מלאי

מחיר

סינון לפי מחיר - slider
291,369
HOK LYISRAEL 10 VOL

1,362.40

לא כולנו יושבים בכולל כל היום. למרות שאנו שואפים ונכספים לכך, מחלקנו נבצר תענוג זה. הצורך בפרנסה דוחק בנו, וזה דוחק את חלקנו מחוץ לספסל בית המדרש היישר לעולם הפרנסה. אך כיהודים מאמינים המשתדלים ללכת בדרך התורה ולדבוק בה בכל מאוד. חל עלינו חובת לימוד התורה בכל יום גם כאשר אנו עסוקים עד מאוד ביגיעת כפינו. וכפי שנפסק להלכה בהלכות תלמוד תורה שעל כל יהודי לקבוע עיתים לתורה ולשלש את לימודו שליש במקרא, שליש במשנה, ושליש בתלמוד. לאור כך תיקן האר”י הקדוש את סדר ‘חק לישראל’ שבו ערך האר”י סדר לימוד לכל יום ויום. הכולל פסוקי תורה נביאים וכתובים, לימוד פרק משנה, קטע גמרא, וקטע מספר קבלה. הסידור הקדוש הזה נועד לתת מענה לבעלי בתים יראי שמיים שלא רוצים לוותר על חובת לימוד התורה החל עליהם.

מצטרפים למועדון הלקוחות

שווה להיות מעודכנים!

נרשמים לניוזלטר של אור החיים
ואחד מכם יקבל 500 ש"ח
לקנייה בספרי אור החיים