לתשלום

ולצפייה בסל הקניות

מבצע!

אבות בית הבחירה

אבות בית הבחירהרבינו מנחם המאיריnיו"ל בשלימותו על פי כת"יnפטרסבורג, עםמבוא, שינוי נוסחאותnהערות וביאורים ומפתחות כוללnנספח מתוךהספר ¿חיבור התשובה"nהשיכים לדברי המשנה באבות.

59.00

תיאור

אבות בית הבחירהרבינו מנחם המאיריnיו"ל בשלימותו על פי כת"יnפטרסבורג, עםמבוא, שינוי נוסחאותnהערות וביאורים ומפתחות כוללnנספח מתוךהספר ¿חיבור התשובה"nהשיכים לדברי המשנה באבות.

שינוי גודל גופנים